02126600001-3

زبان بدن

«Body language» (زبان حرکات بدن) چیست ؟
یکی از مهم‌ترین خصوصیات انسان که او را نسبت به سایر موجودات متمایز می‌کند، قدرت تکلم و سخن گفتن او است. انسان می‌تواند با به کارگیری کلمات و جملات احساسات درونی‌اش را بیان کند و دیگران را از آن آگاه نماید‌. از طرفی خواسته یا ناخواسته در فضایی که آن را سکوت و خاموشی می‌نامیم تنها با آنچه زبان بدن و اجزای آن خوانده می‌شود، می‌تواند به خوبی احساسی را منتقل کرده و یا معنای کلامی را تغییر دهد‌. بنابراین به کارگیری این نوع زبان در یک جهت و راستا می‌تواند به خوبی در بیان هیجانات، عواطف و احساسات به کار رود.
متخصصین علوم ارتباطات می‌گویند که تنها ۷ % از پیام های ما از طریق واژه‌ها منتقل می‌شود و ۳۳ % آن از طریق لحن و تن صدا و ۵۵ % هم از طریق زبان بدن انتقال می‌یابد. حالا این زبان بدن چیست؟ به زبان علمی، پیام‌هایی که توسط اعضای بدن و حرکات صورت منتقل می‌شوند، زبان بدن را تشکیل می‌دهند‌.

  • زبان بدن شامل دو قسمت است:

۱- زبان حرکات بدن
۲- زبان آرایش و ظاهر بدن
نقش زبان بدن :
پروفسور آلبرت محرابیان استاد دانشگاه UCLA و کارشناس موضوعات روانشناسی در بررسی‌های خود نشان داده که میزان اثرگذاری ارتباطات ما از ۳ قسمت کلی تشکیل شده است‌.
۱- کلام
۲- لحن صدا
۳- زبان بدن
و موضوع متحیر کننده در این بررسی، میزان اثرگذاری هرکدام از اجزا در ارتباطات است!

گذاشتن باسخ

giay nam depgiay luoi namgiay nam cong sogiay cao got nugiay the thao nu