02126600001-3

آنچه باعث گردهمایی و اتحاد انسان ها می شود نیازشان است، در واقع این نیاز انسان ها است که باعث می شود باهم یکی شوند، تشکیل گروه و تیم بدهند،  با هدف قدم بردارند و با همدیگر در تعامل باشند.  خانواده نیز متشکل از یکی از این نیازهاست. اگر نگاهی به خانواده در طول تاریخ […]

giay nam depgiay luoi namgiay nam cong sogiay cao got nugiay the thao nu