02126600001-3

خانواده و سیستم درمانی

ان ال پی, کوچینگ, nlp, coaching

خانواده و سیستم درمانی

Transpersonal constellation

خانواده درمانی به مشکلات زیستی، روانی و اجتماعی اطلاق می‌شود و در جوامعی که فرهنگ خانواده محور دارند کاربرد وسیع‌تری دارد.
بنیانگذار سیستم درمانی پزشک اتریشی یعقوب مورنو و ویرجینیا ستیر بودند که بعدها هلینگر، خانواده درمانگر آلمانی چیدمان خانواده مبدأ را به آن اضافه نمود.
در این روش درمانی، ناراحتی و مشکلات کنونی مراجعین بررسی و به آنها اجازه داده می‌شود که در گروه، افراد خانواده مبد‌أ خود را انتخاب کنند تا آنها نقش خانواده‌اش را اجرا نمایند. اکثر مشکلات امروزه انسان‌ها ریشه در زمان کودکی و اتفاقات ناگوار در آن دوران حساس دارد که با این روش می‌توان آنها را بررسی و حل نمود.
در این سیستم برای داشتن زندگی پر نشاط و سالم باید خانواده و نسل‌های گذشته بررسی شوند، زیرا بسیاری از مسائل تربیتی و اخلاقی را خانواده‌ها به صورت ناخودآگاه به کودکان خود  نسل به نسل منتقل می‌نمایند. اثربخشی و نقش خانواده در رشد و تکامل انسان‌ها بسیار مؤثر بوده و خانواده به عنوان یک سیستم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از دیدگاه این روش خانواده‌ها دائما در حال تغییر و جایگزین سازی خویش هستند و به صورت مستمر بر رفتارهای یکدیگر تأثیر می‌گذارند. این متد تمرکز به ابزارهای خانواده و سیستم دارد. و اینکه چگونه میتوان به خانواده کمک نمود وچه چیزی باید تغییرکند؟ و در کل توجه خاصی به پویایی های تعاملی می نمایند.
آکرمن که او را پدر بزرگ خانواده درمانی هم نامیده‌اند، خانواده را نظامی از شخصیت‌های درحال تعامل تعریف نموده، همانطور که خانواده زیرمجموعه جامعه می‌باشد، هر فرد، خرده نظام مهمی در داخل خانواده محسوب می‌شود.
شخصیت و رفتار هر فرد در خانواده منطبق با تعهد خانواده در قبال مجموعه‌ای از ارزشهای انسانی و رفتار خانواده در قالب یک واحد اجتماعی می‌باشد.
به اعتقاد آکرمن باید احساسات عاطفی، بی‌اعتمادی، خود کم بینی‌ها، ترس‌ها، احساسات نومیدی، افسردگی و میل به انتقام جویی را با استفاده از پاسخ‌های هیجانی شخصی حدس زده و به الگوهای مکمل در خانواده پی برد و سرنخ‌های تعارضات عمیق تر را در خانواده پیدا نمود.
وقتی اعضای خانواده از همدیگر شناختشان بیشتر شد، به آنها کمک می‌شود تا از الگوهای ارتباط خانواده آگاه شوند و بتوانند روش‌های جدیدی برای ایجاد صمیمیت، اعتماد و همانند سازی پیدا نمایند.
Bert Hellinger متولد ۱۹۲۵ در آلمان که به عنوان خانواده درمانگر مشغول به کار می‌باشد, او روشی را به عنوان درمان سیستماتیک خانواده ابداع نمود (بازسازی و ترمیم خانواده Family constellation ) که به صورت گروهی درمان صورت میگیرد. در این روش تمرکز بر روی تجربیات فرد نمی‌باشد بلکه با کار گروهی سعی می‌شود که ریشه مشکلات را در خانواده و نسل‌های گذشته فرد  پیدا نمود.
در این روش از مردان و زنان شرکت‌کننده در جلسه، دعوت می‌شود که نقش افراد خانواده فرد را ایفا نمایند. این متد باعث می‌شود که آنچه برای سوژه در گذشته و خانواده او ناشناخته بوده آشکار شود. در این متد تمرکز بیشتر روی سیستم و ارتباطات بین خانواده می‌باشد و در نهایت راه حل برای مشکلات او پیدا خواهد شد.
به گفته خود هلینگر این متد ابزارهایی به سوژه می‌دهد تا بتواند دیدگاه و یا مشکلات فعلی خود را بهبود بخشد. این متد از سالهای ۱۹۵۹ در سازمان‌ها و گروه‌های مختلف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. (به این روش سایکودراما هم می گویند)

گذاشتن باسخ

giay nam depgiay luoi namgiay nam cong sogiay cao got nugiay the thao nu