02188994701-3

همکاران ما

مدیر عامل : پروفسور رضا عمرائی

هیئت علمی : دکتر محمد رضا سرگلزایی

هیئت علمی : دکتر ناصر دکانی

مدیر آموزش، کوچ و Business Developer : خانم مهندس شبنم ثابت

 

giay nam depgiay luoi namgiay nam cong sogiay cao got nugiay the thao nu