02126600001-3

همکاران ما

 

هیئت علمی : دکتر محمد رضا سرگلزایی

هیئت علمی : دکتر رضا سهروردی

هیئت علمی : خانم دکتر ساده

هیئت علمی : خانم سهیلا دادخواه

 

giay nam depgiay luoi namgiay nam cong sogiay cao got nugiay the thao nu