02126600001-3
ان ال پی, کوچینگ, nlp, coaching

سازمان‌های آینده‌اندیش و موفق به این نتیجه رسیده اند که حمایت از کارکنان و فراهم نمودن موجبات رشد آنها به اندازه انجام کار مهم است. آنها به این حقیقت واقفند که افراد بدون رشد و مهارت نمی‌توانند در کار موفق شوند بنابراین سازمان‌های موفق به بررسی و ارزیابی عملکردها و دوره‌های آموزشی اهمیت زیادی داده و زمان و هزینه‌ای […]

giay nam depgiay luoi namgiay nam cong sogiay cao got nugiay the thao nu